Úvod / O společnosti / Základní informace

Základní informace

Společnost byla založena v roce 1992 Městským úřadem Praha 15 a Městským úřadem Petrovice. V tomto území společnost zajišťovala správu bytů městských částí, bytů ve vlastnictví Hl.m.Prahy a bytů družstevních.

Společnost rozšířila své podnikání i do dalších částí hlavního města Prahy a kromě správy bytů zabezpečuje komplexní správu kancelářských objektů, provozních areálů i pozemků.

Mezi významné obchodní partnery patří Magistrát hlavního města Prahy, velké akciové společnosti, městské části i společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti je založena na územně dislokovaných provozovnách, které umožňují operativní řešení správy a údržby nemovitostí a usnadňují kontakt občanům.

Certifikace

Společnost vlastní zlatý certifikát ISO 9001, 14001, 18001, a je řízena v souladu s těmito normami.

Základní ekonomické informace

Základní kapitál společnosti činí 2.025.000,-Kč. Společnost je solventní, není proti ní vedeno konkursní řízení a nemá nedoplatky na daních ani pojistném, což dokládá čestným prohlášením.

Společnost má uzavřeno pojištění obecné odpovědnosti za škodu u České Kooperativy na pojistnou částku 150 mil. Kč.

Reference

Reference o uchazeči mohou poskytnout jeho hlavní obchodní partneři:

  • Magistrát hl.m.Prahy
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
  • ÚŘAD MČ Praha 10
  • ÚŘAD MČ Praha 15
Společnost PMC FACILITY a.s. sídlí na adrese Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1, IČ 48036242. Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 10826